page_banner

Klassiska fall

Klassiska fall

Professionellt tillhandahålla one-stop-tjänster för dockningslösningar, funktionell design, produktutveckling och tillverkning

Applikationsområde

Professionellt tillhandahålla one-stop-tjänster för dockningslösningar, funktionell design, produktutveckling och tillverkning

Medical equipment

Medicinsk utrustning

Remote conference system application

Applikation för fjärrkonferenssystem

Stock view multi-screen application

Aktievy med flera skärmar

Multimedia teaching system application

Applikation för multimediaundervisningssystem